Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti- OKTH

AVRASYA Haberleşme Sistemleri, bünyesinde AVRASYA OKTH şirketiyle 2004 yılından itibaren Türkiye’nin çeşitli bölge ve illerinde OKTH altyapıları kurmakta ve işletmektedir.

AVRASYA OKTH; kullanıcıların ihtiyaç ve taleplerini cevaplamak amacıyla kamu ve özel sektörlere kaliteli hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini hedef alarak OKTH – Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. AVRASYA OKTH Altyapı Servis Sağlayıcısı olarak; Havalimanları, lojistik, hizmet, endüstri, enerji, turizm, inşaat ve perakende gibi sektörlerde OKTH hizmeti vermektedir.

OKTH hizmetlerini ise BTK’ nın yetkilendirdiği firmamıza özel tahsis edilmiş frekanslarda tesis edilmiş altyapılar üzerinden yürütmektedir.

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, analog/sayısal teknolojiler kullanılarak aynı sistem içerisinde bir veya birden fazla kapalı kullanıcı grubunu barındıran, en az bir merkez telsiz veya aktarıcı (röle) ve yeteri kadar abone telsiz cihazından oluşan, tek/çift yönlü olarak ses, veri ve optimize paket veri, mesaj, çağrı, görüntü vb. hizmetlerin abonelere sunulmasını içeren, hücresel /hücresel olmayan, yerel/ bölgesel bazda sunulabilen elektronik haberleşme hizmetini ve ilgili altyapının kurulup işletilmesini kapsar.

OKTH Hizmeti almak isteyen kullanıcıların AVRASYA ile görüşmelerinin akabinde, uygulanacak tarifeler belirlenebilecektir.

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri ticari bir telekomünikasyon hizmeti olması nedeniyle, Maliye Bakanlığı mevzuatı kapsamında %18 oranında KDV ve %25 oranın da ise Özel İletişim Vergisine (ÖİV) tabi bulunmaktadırlar. Bu kapsamda kullanıcılara kesilen hizmet faturalarına belirtilen vergiler yer almaktadır.